Descripció

Des de l'1 de gener del 2001, l'acord europeu relatiu al transport internacional de mercaderies perilloses per carretera (ADR) preveu que, tota empresa que càrrega, transporta, o descàrrega mercaderies perilloses ha de disposar dels serveis d'un (o varis) conseller(s) de seguretat.

OBJECTIUS:

 • Donar formació per al coneixement de l'ADR, camp d'aplicació i condicions de seguretat en el condicionament de les Mercaderies Perilloses i del seu transport.
 • Adquirir les competències, les habilitats i les actituds escaients per desenvolupar tasques com a Conseller de Seguretat, amb l'objectiu principal d'adquirir els coneixements per adoptar les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu per minimitzar els riscos relacionats amb el transport, carrega i descarrega de mercaderies perilloses.

DESTINATARIS:

 • Totes aquelles persones que en el seu àmbit laboral siguin responsables de la càrrega i descàrrega de Matèries Perilloses (Futurs Consellers de Seguretat).
 • Gestors i/o professionals liberals especialitzats en temes mediambientals.
 • Empreses que envasin mercaderies perilloses.
 • Empreses de transport, gestors de residus i fabricants/receptors de producte químic.

Octubre 2022

Dia02/1003/1004/1005/1006/1007/1008/10
Horari

de 14:00 h
a   19:00 h

de 14:00 h
a   19:00 h

de 14:00 h
a   19:00 h

de 14:00 h
a   19:00 h

de 14:00 h
a   19:00 h

de 09:00 h
a   13:00 h

de 14:00 h
a   18:00 h

de 09:00 h
a   13:00 h

de 14:00 h
a   17:00 h

 

TEMARI:

 1. Introducció i fonaments bàsics
 2. Classificaci de matèries i objectes perillosos
 3. Envasos i embalatges
 4. Vehicles base i cisternes
 5. Equipament vehicle i manipulació
 6. Identificació de mercaderies transportades
 7. Documentació de transport
 8. Exempcions
 9. Desenvolupament de l'activitat

TARIFA (Socis ATMCA -10%):

OBTENCIÓ: 940€ (IGI 0%)

RECICLATGE: 730€ (IGI 0%) - (Cada 5 anys)

*IGI 0% - art 59.4 - Llei 11/2012 del Impost General Indirecte

El curs inclou el material didàctic necessari, un Certificat d'Assistència i Aprofitament del curs emès pel formador, l'accés a l'examen oficial organitzat pel Govern d'Andorra i el títol europeu de Conseller de Seguretat en Matèries Perilloses ADR

Legislació aplicable

 • Acord europeu del 18-12-2008 relatiu al transport internacional de mercaderies perilloses per carretera (ADR), fet a Ginebra el 30 de setembre de 1957, esmenat pel Protocol d'esmena de l'apartat 3 de l'article 14 de l'Acord, fet a Nova York el 21 d'agost de 1975, i de l'adhesió al Protocol d'esmena dels articles 1 a), 14 1) i 14 3) b) de l'Acord europeu del 30 de setembre de 1957 relatiu al transport internacional de mercaderies perilloses per carretera (ADR), fet a Ginebra el 28 d'octubre de 1983. (BOPA: 21/01/2009)

Nota
Resta pendent data de l’examen, que ho indicarà Govern.

Detalls de l'esdeveniment

Disponibilitat:29
Reserves fins el:07/09/2023 15:00
Comença el:02/10/2023 14:00
Finalitza el:08/10/2023 17:00
Lloc:EDIFICI ADMINISTRATIU DEL PRAT DEL RULL

Reserva

Reciclatge
€ 730,00
Obtenció
€ 940,00

Nota

L’activitat estarà subjecta a les mesures de seguretat i higiene de l’actual situació de la COVID 19.