Incentiu a les empreses de transport públic perquè renovin la flota

El Govern ha aprovat el Decret de modificació del Reglament d’Impostos especials per tal d’actualitzar els criteris de devolució parcial de l’impost especial sobre els hidrocarburs als transportistes professionals als estàndards vigents en matèria d’emissions de gasos de combustió interna. L'objectiu, segons el ministre Jordi Cinca, és incentivar les empreses de transport públic (mercaderies i passatgers) perquè renovin els vehicles i que siguin més eficients i menys contaminants.

 

El Reglament d’impostos especials vigent des de l’any 2009, preveu, tal com estipula la normativa vigent, una devolució parcial de l’impost especial sobre els hidrocarburs, per als transportistes professionals de mercaderies i persones, en funció de l’eficiència energètica del motor seguint la classificació europea d’emissions de gasos. Aquesta modificació actualitza l’aplicació d’aquesta mesura, privilegiant als vehicles que s’ajusten a la categoria menys contaminat marcada per la classificació europea. A més, s’elimina la restricció quantitativa marcada actualment a 25.000 litres anuals.

L’import de la devolució parcial que determina la modificació del Reglament serà de 0,14 euros per litre consumit, per als vehicles que tinguin una classificació 'euro 6' igual a la vigent per a l’any en curs, de 0,12 euros per litre consumit, per als vehicles que tinguin una classificació 'euro 5', un nivell inferior a la vigent per a l’any en curs i de 0,10 euros per litre consumit, per als vehicles que tinguin una classificació 'euro 4' de dos nivells inferior a la vigent per a l’any en curs.

El format del Reglament preveu l’aparició de noves classificacions de vehicles menys contaminats de manera que les bonificacions s’adaptarien a les classificacions actualitzades. Queden fora de la subvenció els vehicles 'euro 3'. Segons Cinca encara hi ha al país uns 100 vehicles de transport públic d'aquesta categoria i que, per tant, són més contaminants. Aquesta normativa entrarà en vigor el primer de gener del 2019.
Ara.ad