Presentació

ATMCA, té com a objecte social la representació, defensa i promoció dels interessos econòmics, socials i culturals de les seves empreses sòcies pertanyents al sector del transport de mercaderies i carburants per carretera.

Els membres de la nostra entitat són petites i mitjanes empreses de transport nacional i internacional, amb un parc divers de vehicles, lleugers i pesats, dedicats a múltiples especialitats: càrrega general, matèries perilloses, frigorífics, grues, etc.

Al llarg d'aquests anys, la nostra associació ha mostrat en múltiples ocasions la seva implantació i el fort compromís que manté per aconseguir millores en el sector, cosa que ha comportat credibilitat en les seves actuacions, donant suport a la professió en el seu desenvolupament.

En aquest recorregut la nostra principal pretensió ha estat i serà aconseguir un posicionament del sector del transport per carretera ajustat a la importància econòmica que aquest té, que comporti la valoració de les nostres empreses, permetent que aquestes puguin avançar i millorar.

Les nostres actuacions bàsiques estan dirigides a impulsar les infraestructures al servei del transport, col•laborar en el compliment de les condicions necessàries per a l'exercici de l'activitat, promoure actuacions que facilitin el desenvolupament de les iniciatives empresarials i promoure la imatge del sector, al mateix temps que es pretén millorar la seguretat i el medi ambient.

Estem al costat de les nostres empreses, treballant amb elles en la millora de les condicions de desenvolupament del seu treball, assessorant i intentant superar les dificultats que es presenten.

El Trànsit

En aquest apartat, que trobareu al menú superior, us oferim una sèrie d'enllaços que poden ser del vostre interes, per ajudar-vos a planificar la ruta.

Llegeix més...

Notícies

Treballem contínuament per poder-vos oferir, al nostre blog, les notícies més importants relacionades amb els nostres objectius.

Llegeix més...

Formació

Oferim cursos de formació periòdica per als transportistes.

Llegeix més...