Descripció

Durada del curs: 4 hores

Previsió data i horari: 04/10/2023 de 9:00h a 13:00h

Lloc: Edifici administratiu Prat del Rull

Adreçat: En general, tota persona que en les seves funcions tinguin relació amb el transport de mercaderies perilloses per carretera haurà d’haver rebut una formació sobre les disposicions que regulen el transport d’aquestes mercaderies, adaptada a la seva responsabilitat i comesa.

Alguns exemples de personal afectat:

 • Personal que efectuï les operacions de càrrega o descàrrega de mercaderies perilloses. Aquí s’inclouen:
  • els conductors que efectuïn tasques de càrrega/descàrrega tant d’embalums com de cisternes
  • personal de magatzem logístic
  • personal de magatzem de matèries en quantitats limitades (grans magatzems, supermercats…)
  • personal de benzineres que tingui la responsabilitat de la descàrrega de la cisterna a les seves instal·lacions
  • personal que manipuli residus perillosos
 • Conductors que no tinguin el carnet ADR, però que transportin mercaderies perilloses en exempció
 • Ajudants de conductors de transports ADR
 • Personal que treballi en agencies de transport o consignatari

Objectius: Segons indica el capítol 1.3 de l’Acord per al transport internacional de mercaderies perilloses per carretera (ADR), les persones que treballin per empreses que estiguin relacionades amb el transport, càrrega o descàrrega de mercaderies perilloses (expedidors, carregadors, transportistes, descarregadors, destinataris), hauran de rebre una formació que respongui al seu camp d’activitat i de responsabilitat. Així doncs, aquest formació te com a objectiu, per una banda, donar compliment a la normativa ADR pel que fa a la formació del personal, i, per l’altra, dotar al personal de les eines bàsiques per poder dur a terme la seva feina amb eficàcia i garanties de seguretat.

Temari

 1. Introducció
 2. Sensibilització general
 3. Formació específica
 4. Formació en matèria de seguretat

Metodologia: Atenent als objectius del curs, es desenvoluparan nocions teòriques bàsiques i l’anàlisi de la pràctica de les activitats diàries realitzades pels alumnes al seu entorn laboral.

Recursos: Reglamentació legislativa adequada, suport documental i recursos via internet.

Acreditació: En finalitzar el curs, els assistents podran rebre un certificat d’aprofitament del curs si ho requereixen.

Preu: 132€ (10% descompte soci ATMCA)

El curs es realitzarà a partir d’una inscripció mínima de 5 alumnes

Detalls de l'esdeveniment

Disponibilitat:30
Reserves fins el:07/09/2023 15:00
Comença el:04/10/2023 09:00
Finalitza el:04/10/2023 13:00
Lloc:EDIFICI ADMINISTRATIU DEL PRAT DEL RULL

Reserva

Preu:
€ 132.00

Nota

L’activitat estarà subjecta a les mesures de seguretat i higiene de l’actual situació de la COVID 19.